×

هشدار

JLIB_APPLICATION_ERROR_LIBRARY_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_LIBRARY_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_LIBRARY_NOT_LOADING

انتخاب موضوع پايان نامه مديريت

image001

موسسه ايستگاه دانشجو ارائه دهنده موضوع پايان نامه مديريت دولتي، پايان نامه مديريت بحران، پايان نامه مديريت بهره وري، پايان نامه مديريت MBA ، DBA، پايان نامه مديريت EMBA ، پايان نامه مديريت صنعتي ، پايان نامه مديريت منابع انساني ، پايان نامه مديريت اجرايي ، مديريت تکنولوژي ، پايان نامه مديريت کارآفريني ، پايان نامه مديريت فناوري اطلاعات ، پايان نامه مديريت آموزشي ، مديريت بانکداري مي باشد. ارائه موضوع جديد در کليه گرايش هاي مديريت به صورت رايگان انجام خواهد شد. ارائه موضوع رشته مديريت به گونه اي خواهد بود که علاوه بر جديد بودن براي هر پايان نامه دو مقاله داخلي و خارجي هم استخراج خواهد شد. ارائه مقاله ISI و مقاله علمي پژوهشي براي مجلات داخلي بخشي از نمره پايان نامه را در بر مي گيرد که معمولا 2 نمره خواهد بود. علاوه بر آن داشتن اين مقالات مي تواند براي ادامه تحصيل در مقطع دکتري هم براي دانش آموز مفيد باشد و جزء پرونده پژوهشي وي به حساب آيد.

پرسشنامه مديريت

يکي از بخش هاي مهم پايان نامه مديريت، تهيه پرسشنامه براي تحقيق هاي مختلف مي باشد. پرسشنامه مديريت با توجه به موضوع تحقيق مي تواند پرسشنامه استاندارد و يا محقق ساخته باشد. موسسه ايستگاه دانشجو با دارا بودن اساتيد مجرب در اين زمينه مي تواند پرسشنامه هاي پايان نامه مديريت را متناسب با موضوع تحقيق براي دانشجويان ارائه کند و روايي و پايايي آن را نيز به تأييد برساند.

 

پرسشنامه پایان نامه مدیریت

پایان نامه مدیریت

مشاوره و نوشتن پایان نامه برای سایر رشته ها

همه گرایش های کارآفرینی

 • کسب و کار جدید
 • گرایش سازمانی
 • بخش عمومی
 • فناوری
 • آموزش و ترویج کارآفرینی ، توسط موسسه ایستگاه دانشجو

همه گرایش های زبان انگلیسی

 • آمورش زبان انگلیسی
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • زبان و ادبیات انگلیسی و ... ، توسط موسسه ایستگاه دانشجو

همه گرایش های روانشناسی

 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • روانسنجی
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • روانشناسی شخصیت و ... ، توسط موسسه ایستگاه دانشجو
 • گرفتن پذیرش مقاله از ژورنال های علمی پژوهشی داخلی و ژورنال های معتبر خارجی، ISI، ISC در اسرع وقت
 • نوشتن پروپوزال، پایان نامه و رساله دانشجویان واحدهای خارج از کشور(دانشگاه آزاد دبی UAE Branch).
 • استخراج مقاله داخلی و خارجی از پایان نامه

پروپوزال و پایان نامه کشورهای خارجی :

 • مالزی
 • هند
 • ترکیه
 • ارمنستان
 • کشورهای اروپایی و سایر کشورها

مشاوره در تدوین مقاله های داخلی و خارجی از پایان نامه

 • مقاله علمی و پژوهشی
 • مقاله ISI
 • انجام تحلیل و آنالیز داده های پایان نامه