پایان نامه

انتخاب موضوع پایان نامه

به طور کلي انتخاب موضوع پايان نامه براي رشته هاي مختلف قدم اول بوده و از اهميت خاصي برخوردار است. اگر انتخاب موضوع پايان نامه توسط دانشجو به درستي انجام نگيرد، بقيه مراحل هم به خوبي انجام نشده و دانشجو براي انجام پروپوزال و پايان نامه با مشکل جدي مواجه مي شود. بنابراين ارائه موضوع پايان نامه از طرف يک موسسه بايد کاملا به صورت مسئولانه انجام شود تا دانشجو با مشکل در نوشتن پروپوزال و يا انجام پايان نامه مواجه نشود.

در بيشتر موارد موضوعاتي که براي پايان نامه انتخاب مي شوند داراي يک پايه قوي علمي و مقالات پايه خارجي مي باشند که اين مقاله (Base) براي نوشتن پروپوزال و همچنين طرح اصلي پايان نامه بسيار به کار مي آيد. همچنين موضوع پايان نامه که مورد انتخاب قرار مي گيرد بايد متناسب با توانايي دانشجو و علاقه وي باشد تا دانشجو بتواند به راحتي از پس انجام آن برآمده و به راحتي از آن دفاع کند.
موسسه ايستگاه دانشجو با در نظر گرفتن اهميت انتخاب موضوع براي دانشجويان رشته هاي مختلف، روند انتخاب موضوع را به صورت رايگان و با حساسيت ويژه دنبال مي کند و موضوعات به روز و جديد را به دانشجو ارائه کرده تا آنها بتوانند حق انتخاب از بين موضوعات پيشنهادي داشته باشند. همانطور که گفته شد کل روند انتخاب موضوع پايان نامه رايگان بوده و دانشجو هيچ هزينه اي را براي انتخاب موضوع رشته خود پرداخت نمي کند.
- انتخاب موضوع مديريت بازرگاني، مديرت بازار يابي
- انتخاب موضوع مديريت اجرايي (MBA)
- انتخاب موضوع منابع انساني
- انتخاب موضوع مديريت دولتي
- انتخاب موضوع مديريت کارآفريني
- انتخاب موضوع مديريت سازماني
- انتخاب موضوع فناوري اطلاعات
- انتخاب موضوع علوم تربيتي
- انتخاب موضوع آموزش ابتدايي و پيش دبستاني
- انتخاب موضوع مديريت آموزشي
- انتخاب موضوع مديريت صنعتي، تحقيق در عمليات
- انتخاب موضوع مديريت صنعتي، مديريت توليد و عمليات
- انتخاب موضوع مديريت صنعتي، مديريت سيستم ها
- انتخاب موضوع مديريت، مديريت مالي
- انتخاب موضوع مديريت، مديريت رسانه اي
- انتخاب موضوع علوم اقتصادي
- انتخاب موضوع تربيت بدني و علوم ورزشي، مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني
- انتخاب موضوع تربيت بدني و علوم ورزشي، فيزيولوژي ورزشي
- انتخاب موضوع تربيت بدني و علوم ورزشي، رشد و تکامل و يادگيري حرکتي
- انتخاب موضوع جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
- انتخاب موضوع جغرافيا و برنامه ريزي شهري
- انتخاب موضوع حسابداري
- انتخاب موضوع روانشناسي عمومي
- انتخاب موضوع روانشناسي باليني
- انتخاب موضوع روانشناسي تربيتي
- انتخاب موضوع روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي
- انتخاب موضوع روانشناسي سلامت
- انتخاب موضوع آموزش زبان انگليسي
- انتخاب موضوع زبان و ادبيات انگليسي
- انتخاب موضوع جامعه شناسي
- انتخاب موضوع علوم ارتباطات
- انتخاب موضوع فلسفه تعليم و تربيت
- انتخاب موضوع برنامه ريزي درسي
- انتخاب موضوع علوم انساني کتابداري و اطلاع رساني
- انتخاب موضوع آموزش ابتدايي
- انتخاب موضوع مديريت تکنولوژي
- انتخاب موضوع مديريت خدمات بهداشتي و درماني
- انتخاب موضوع مشاوره
- انتخاب موضوع مديريت آموزش عالي
- انتخاب موضوع مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
- انتخاب موضوع مديريت محيط زيست، مديريت محيط زيست
- انتخاب موضوع مديريت محيط زيست، حقوق محيط زيست
- انتخاب موضوع مطالعات خانواده
- انتخاب موضوع رشته معلم فني بهداشت
- انتخاب موضوع رشته کودکياري
- انتخاب موضوع رشته مديريت (تمام گرايشها)
- انتخاب موضوع مديريت جهانگردي
- انتخاب موضوع توريسم و گردشگري

پایان نامه برای سایر رشته ها

پروپوزال و پایان نامه حسابداری

 • مشاوره پروپوزال و پایان نامه حسابداری با ارائه مقاله داخلی و خارجی توسط موسسه ایستگاه دانشجو

پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های تربیت بدنی

 • مشاوره پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های تربیت بدنی و علوم ورزشی :
 • فیزیولوژی ورزشی
 • بیومکانیک ورزشی
 • رفتار حرکتی
 • حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی
 • مدیریت ورزشی

پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های فناوری اطلاعات (IT)

 • مشاوره پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های تجارت الکترونیکی
 • مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • شبکه های کامپیوتری
 • مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های کشاورزی

 • مشاوره پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های کشاورزی شامل :
 • علوم دامی
 • زراعت
 • باغبانی
 • گیاهپزشکی و سایر گرایش ها

پایان نامه حقوق :

 • نوشتن پایان نامه گرایش های مختلف حقوق توسط موسسه ایستگاه دانشجو
 • آشنایی با گرایش های مختلف رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد
 • آشنایی با گرایش های مختلف رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد
 • نوشتن پایان نامه گرایش های مختلف حقوق توسط موسسه ایستگاه دانشجو
 • حقوق عمومی  -  حقوق خصوصی  -  حقوق جزا و جرم شناسی  -  حقوق بین الملل  -  حقوق بشـــــــــر  -  حقوق مالکیت فکری  -  حقوق خانواده(معارف اسلامی و حقو ق)حقوق محیط زیست  -  حقوق تجارت بین الملل  -  حقوق تجاری اقتصادی بین المللی حقوق اقتصادی  -  حقوق مالی-اقتصادی   -  حقوق کیفری اطفال و نوجوانان  -  حقوق تجارت الکترونیکی  -  حقوق فناوریهای زیستی  -  حقوق ثبت اسناد و املاک  -  کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت املاک  -  سردفتری اسناد رسمی

پروپوزال و پایان نامه برای سایر رشته ها

پروپوزال و پایان نامه کارآفرینی

 • مشاوره پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های کارآفرینی:
 • کسب و کار جدید
 • گرایش سازمانی
 • بخش عمومی
 • فناوری
 • آموزش و ترویج کارآفرینی ، توسط موسسه ایستگاه دانشجو

پروپوزال و پایان نامه زبان انگلیسی

 • مشاوره پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های زبان انگلیسی:
 • آمورش زبان انگلیسی
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • زبان و ادبیات انگلیسی و ... ، توسط موسسه ایستگاه دانشجو

پروپوزال و پایان نامه روانشناسی

 • مشاوره پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های روانشناسی :
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • روانسنجی
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • روانشناسی شخصیت و ... ، توسط موسسه ایستگاه دانشجو
 • گرفتن پذیرش مقاله از ژورنال های علمی پژوهشی داخلی و ژورنال های معتبر خارجی، ISI، ISC در اسرع وقت
 • نوشتن پروپوزال، پایان نامه و رساله دانشجویان واحدهای خارج از کشور(دانشگاه آزاد دبی UAE Branch).
 • استخراج مقاله داخلی و خارجی از پایان نامه

پروپوزال و پایان نامه کشورهای خارجی :

 • مالزی
 • هند
 • ترکیه
 • ارمنستان
 • کشورهای اروپایی و سایر کشورها

مشاوره در تدوین مقاله های داخلی و خارجی از پایان نامه

 • مقاله علمی و پژوهشی
 • مقاله ISI
 • انجام تحلیل و آنالیز داده های پایان نامه

پایان نامه برای رشته مدیریت و علوم تربیتی

پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های مدیریت

 • گرایش های رشته مدیریت
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت بهره وری
 • مدیریت سازمان
 • مدیریت تحول
 • مدیریت MBA
 • مدیریت EMBA
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت امور شهری
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت کارآفرینی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت بانکداری
 • مدیریت بحران ، توسط موسسه ایستگاه دانشجو

مشاوره پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های مختلف علوم تربیتی

 • رشته های برنامه ریزی آموزشی
 • آموزش و پرورش تطبیقی
 • برنامه ریزی درسی
 • مدیریت آموزشی
 • تحقیقات آموزشی
 • آموزش و پرورش استثنایی
 • روانشناسی تربیتی
 • آموزش بزرگسالان
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
 • تکنولوژی آموزشی
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
 • سنجش و اندازه گیری در آموزش و پرورش ، توسط موسسه ایستگاه دانشجو

hat-original